Sveriges Television AB, org.nr 556033-4284 ("SVT") behandlar personuppgifter för aktionen Folkbettet som är en del av TV-programmet "Svenska Nyheter". De personuppgifter SVT behandlar är namn, ort och valkrets samt mailadress.

Publicistisk verksamhet

Ovanstående behandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet, utom det avslutande momentet när insamlad åsikt skickas till riksdagsledamot.

När behandlingen sker inom SVT:s publicistiska verksamhet innebär det att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen gäller för behandlingen, till exempel reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vårt yttersta för att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Inlämning av insamlade åsikter till Riksdagsledamöter

SVT kommer att skicka insamlade åsikter till riksdagsledamöterna senast 191020 med stöd av att du har samtyckt till att så får ske.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av SVT:s samarbetspartners vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal med. All behandling sker inom EU/ESS.

SVT kommer att radera samtliga personuppgifter efter att de har skickats till riksdagsledamöterna.

Du har alltid rätt att få del av vilka uppgifter om dig vi behandlar samt begära rättelse om dina uppgifter inte är korrekta. Utöver det har du rätt att invända mot behandlingen, begära att vi begränsar behandlingen, samt att få dina uppgifter i strukturerat, maskinläsbart format. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Har du några frågor är du välkommen att skriva till oss på dataskyddsforordningen@svt.se.

Du har även alltid rätt att vända dig med dina klagomål till Datainspektionen.